تبدیل صدای شروع ویندوز به آهنگ مورد نظر

تبدیل صدای شروع ویندوز به آهنگ مورد نظر


برای اینکه صدای شروع ویندوز خود رااز حالت کنونی به حالت دلخواه در آورید باید به دستورات زیر عمل نماید.


1-ابتدا موزیک دلخواه خود را به حالت wave در آورید


2-به control panel رفته روی گزینه Sounds and Audio Devices کلیک کنید


3-به منوی sound رفته ودر قسمت events program به دنبال گزینه start windows بگردید


4-در زیر events program روی browse کلیک کنید و music دلخواه خود را انتخاب کنید


توجه: music انتخاب شده در حد امکان کوتاه باشد. مثلا در حد 20 یا 30 ثانیه زیرا وقتی که windows بالا می آید شما نمی توانید music را قطع نماید.

منبع:http://www.beytoote.com