به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ طرز استفاده از این نرم افزار بسیار ساده است تنها كافی است از دوست

خود بخواهید تا انگشت خود را بر روی صفحه گوشی همراه شما قرار دهد تا گوشی شما با اسكن انگشت و سنجیدن استرس و...

دروغ و یا راستگویی را مشخص كند.
منبع:www.yjc.ir